Gamma - Hamilton Bright

Gamma

#merchandising
#DIY

Op 3 weken tijd moest er in België een nieuw planogram geïmplementeerd worden in de 85 winkelpunten van Gamma. De rayon van de schildersgereedschappen moest hierbij van nul opgebouwd en nadien aangevuld worden met het nieuwe productgamma. Het kwam erop aan om de opbouw te kunnen realiseren met zo weinig mogelijk hinder voor de winkel en de consument.

Complete facelift van de schildersgereedschappen bij Gamma!

Complete facelift van de schildersgereedschappen bij Gamma!

Met 6 teams van 3 technische merchandisers werd in elke bouwmarkt de hele rayon aangepakt. De merchandisers werden vooraf getraind tijdens een proefombouw waarbij alle aspecten aan bod kwamen. De teams waren verantwoordelijk voor het plaatsen van stellingsmateriaal en het aanbrengen van pricing en POS-materiaal. Gedurende het hele project werden de teams opgevolgd en aangestuurd door een dedicated project manager die in contact stond met onze klant en zorgde voor een optimale planning.

Onze ervaren teams konden elke ombouw op één werkdag afronden zodat de hinder voor de winkel en consument tot een minimum beperkt bleef. Door een volledig afgewerkte rayon af te leveren op korte termijn, was de impact op de verkoop ook minimaal. Via onze realtime rapportage tool kon de opdrachtgever het project van nabij mee opvolgen en hadden zij elk moment de meest recente informatie.